Kategori: Politikk

34 grader øst (1974)

Coppel, Alfred
Gyldendal

ABC om EEC (hft) (1970)

Haugestad, Arne
Pax

Abort i Norge (hft) (1966)

Bjørnsen, Bjørn
Pax

Aftermath-the struggle of Cambodia & Vietnam (hft) (1982)

Pilger/Barnett
New Stateman

all makt? Dagbok fra stortinget (Hft) (1972)

Kielland, Arne
Pax

Anti-Amerikanisme? (hft) (u.å.)

Gustavsen, Finn
Pax

Anti-amerikanisme? (hft) ()

Finn Gustavsen
Pax

Arbeid eller trygd (hft) (1979)

Halvorsen, Knut
Pax

Arbeidervernlover (1957)

Rømcke/Friberg (komm)
Olaf Norlis forlag

At war in Nicaragua (hft) (1987)

Burns, E. Bradford
Harper & Row

Atombedraget (smussomslag) (1983)

Kennan, George F.
Gyldendal

Atomvåpen-illusjon og virkelighet (hft) (1982)

Zuckerman, Solly
Cappelen

Bange anelser – en bok om treholtsaken (hft) (1985)

Bech-Karlsen, Jo
Gyldendal

Bedriftslære – en antikapitalistisk lærebok (hft) (1972)

Lynne-Hansen/Seierstad
Pax

Bilans et lecons de Reykjavik (hft) (1986)

Gorbatchev, Mikhaïl
de presse Novosti

Blod og tårer (hft) (1968)

Wurmbrand, Richard
Elingaard forlag

Bratteli tenker høyt (hft-tidens tema) (1968)

Bratland, Per
Tiden

Bricka i spelet (hft) (1985)

Wedin, Åke
interlingua

Cæsars barnebarn-politisk liv i Frankrike, Italia og Sp (1982)

Notaker, Henry
Aschehoug

Class struggles in France ()

Karl Marx
International publishers

Da partipisken smalt i Asker (hft) (1973)

Winther, Lise
Pax

Dagens folkevandringer – berører de oss? (Hft.) (1993)

Suhrke/Gjerdåker (red)
Cappelen

De 7 politiske partier i Norge (hft) (1965)

Øisang, Per
Gyldendal

De tusen dagene (1996)

Thorvald Stoltenberg og Kai Eide
Gyldendal

De vergeløses verden (hft) (1967)

Morset/Loraas
Pax

Demokratisk gjenfødelse (1945)

Stang, Nic.
Johan Grundt Tanum

Demokratisk sosialisme (hft) (1975)

Fromm, Erich (red)
Dreyer

Den amerikanske utfordring (hft.- kjempefakkel) (1968)

Servan-Schreiber, J.J.
Gyldendal

Den japanske utfordring (hft. – kjempefakkel) (1970)

Hedberg, Håkan
Gyldendal

Den japanske utfordring (hft. Kjempefakkel) (1970)

Hedberg, Håkan
Gyldendal

Den marxistiske lære om varebytte og profitt (1931)

Johan Vogt
Fram forlag