Skjorareiret bokpub

 

Skjorareiret bokpub er nok Noregs minste bokpub, men det er så l a n g t ifrå storleiken det kjem an på! Vi har to bord inne og to ute, og vil servere det meste av tørstedrikke på varme sommardagar. Er vi i godlune kan  det også vanke ei svele i ny og ne. Puben er open når kunstgalleriet er ope, men vil i spesielle høve, til dømes ved kulturelle arrangement, utvide opningstida. Her gjeld det å følge med på sidene våre. Bileta er frå det hyggelege interiøret vårt, og eit frå uteborda på opningsdagen!!