Skjorareiret bokpub

 

Skjorareiret bokpub er nok Noregs minste bokpub, men det er så l a n g t ifrå storleiken det kjem an på! Vi har to bord inne og to ute, og vil servere det meste av tørstedrikke på varme og også ikkje fullt så varme dagar. Er vi i godlune kan  det også vanke ei svele i ny og ne. Puben er open når det gule skiltet er ute,vanlegvis mellom 12 og 17, men vil i spesielle høve, til dømes ved kulturelle arrangement, utvide opningstida. Her gjeld det å følge med på sidene våre. Bileta er frå det hyggelege interiøret vårt, og eit frå uteborda på opningsdagen!!