Årbok for Hurum 1996

Boktittel: Årbok for Hurum 1996
Forfattar: Årbokkomiteen (red)
Forlag:
År:
Pris: 80
Kategori: Årbok

Dette er den første årboka Hurum Historielag ga ut.
Av innholdet nevner vi Reiulf Steen sin artikkel om oppveksten på Sætre.