Enok Rubens Levnetsløp

Boktittel: Enok Rubens Levnetsløp
Forfattar: Gabriel Scott
Forlag: Aschehoug
År: 1917
Pris: 100
Kategori: Biografi

En Saga om Fædrelandssind,
fortalt av MArtin Eidjord, kirketjener i Høvaag  Sogn.