Kategori: Ordbok

Norsk – Engelsk ordbok (1970)

Kirkeby, W.A.
Kunnskapsforlaget

Norsk – Spansk Blå Ordbok (1991)

Christen A. Blom-Dahl
Kunnskapsforlaget


Norsk ordbok – bokmål og nynorsk (hft) (1966)

Gundersen, Dag
Universitetsforlaget

Norsk ordbok etter læreboknormalen 1959 (1969)

Lundeby/Sørlie
Fabritius & sønnerNorsk rettskrivingsordliste (hft) (1939)

August Lange og G. Natvig Pedersen
Tiden

Norsk rettskrivningsordbok (1985)

Guttu, Tor
Kunnskapsforlaget


Norsk samisk ordbok (1975)

Frette, Tor
Universitetsforlaget

Norsk Synonymordbok (1980)

Gundersen, Dag
Gyldendal


Norsk-Engelsk ordbok (1927)

Brynildsen, John
Aschehoug

Norsk-Engelsk ordbok (1965)

Haugen, Einar (red)
Universitetsforlaget


Norsk-Engelsk Teknisk ordbok (1954)

John Ansteinsson
F. Bruns bokhandels forlag

Norsk-Spansk lommeordbok (1982)

Grønvold, Magnus
Damm

Norsk-Tysk ordbok (1972)

Førsund/Balk (red)
Gyldendal


Norske synonymer – blå ordbok (2011)

Gundersen, Dag
Kunnskapsforlaget

Nostalgisk ordbok (2010)

Petter Schjerven
Vega forlag

Nynorsk ordliste – større utgåve (hft) (1996)

Hellevik, Alf
Det Norske Samlaget

Nynorsk ordliste for alle (1996)

Bjones/Dalene
Universitetsforlaget

Nynorsk ordliste for alle (1981)

Bjones/Dalene
Universitetsforlaget

Nynorsk ordliste for dei høgre skulane (1952)

Næs, Olav
Fabritius & sønner

Nynorsk ordliste-større utgåve (hft.) (1980)

Hellevik, Alf
Det Norske Samlaget


Ordliste for alle (1978)

Torvik, Ingvald
Universitetsforlaget

Ordliste for folkeskolen (1960)

Cordsen/Sandvei
Gyldendal