Kategori: Religion

Et utval (1955)

Kierkegaard, Søren
Land og kyrkje

Fange i frihet (hft.) (1971)

Grimsmo, Ivar
Lutherstiftelsen

Fanmail til Othilie (hft) (1980)

Borgen, Brett
Luther

For tid og evighet (smussomslag) (1978)

Krohn, Magne
Vårt Lands forlag


Førskolebarnet og Gud (hft) (1980)

Leer-Salvesen, Marte
Luther forlag

Fra bønnens verden (hft) (1969)

Hallesby, O
Lutherstiftelsen

Fra Luthers tid (1876)

Schönberg-Cotta
Alb. Cammermeyer

Frans av Assisi – en profet for vår tid (hft) (1976)

N. G. van Doornik
St. Olavs forlag




Genesis and the big bang (hft) (1992)

Schroeder, Gerald L.
Bantam books


Gottholds Sygeseng ()

Chr. Scriver
P. T. Mallings boghandels forlag




Håpets budbærer (hft) (1992)

Karlsen, Vera
ES grafisk


Herren kommer (hft) (1971)

Eritsland, Lars
Lutherstiftelsen

Himmelske samtaler – Dialogen avsluttes (hft) (2000)

Walsch, Neale Donald
Hilt & Hansteen



Hvad skal jeg gjøre for at blive salig? (1888)

D. Chr. Frich og H. Halvorsen (red)
Ed. B. Giertsens forlag

Hvordan du kan leve og ikke dø (hft) (1994)

Hayes, Norvel
Livets ord forlag


I skyggen av dragen (hft) (1993)

Johansson, Eskil
IBRA radio



Jeg elsket en pike (hft) (1976)

Trobisch, Walter
Credo forlag