Kategori: Songbok

Viser ved peisen (hft) (1978)

Thoresen, Børt-Erik
Cappelen


Visesangboka (1971)

Odd Leren og Leif A. Dramstad (red)
Norsk Musikkforlag