Kategori: Songbok

Viser frå min gitar (hft-ill: Hetland) (1971)

Kiran, Hartvig
Det Norske Samlaget

Viser ved peisen (hft) (1978)

Thoresen, Børt-Erik
Cappelen


Visesangboka (1971)

Odd Leren og Leif A. Dramstad (red)
Norsk Musikkforlag