Kategori: Språk

Det står ei gran i Synnaåsen (hft) (1965)

Fossgard, Stein
Særprent-Ringerikes blad

Det store bondefangeriet (hft) (1981)

Egil Børre Johnsen
Cappelen

Digtningens teori (hft) (1983)

Kristensen, Sven Møller
Gyldendal

Dikt og diktforståelse (hft) (1981)

Arnesen, Aksel Rolf
Elingaard


Ei bok om Ivar Aasen – språkgr. og målreisaren (hft) (1975)

Myhren, Magne (red)
Det Norske Samlaget

En mann forut for vår tid (1982)

Philip Houm
GyldendalEt språk i utvikling (hft) (1978)

Vinje, Finn-Erik
Aschehoug

Finlandssvenska (hft) (1916)

Bergroth, Hugo
Holger Schildts förlag

Flere gullkorn (1996)

Otto Risanger (red)


Folkelige viser (1974)

Elin Prøysen
Universitetsforlaget

Folkemål og danning (1986)

Birkeland/Kvalsvik
Det Norske Samlaget


Fra sagadiktning til språkmaskiner (hft) (1966)

Tveitane, Mattias m.fl.
Aschehoug

Gamle norske visdomsord (1992)

Christiansen, Reidar Th.
Cappelen

Generasjonsskilnad i indresognsmål (hft) (1974)

Bjørkum, Andreas
Universitetsforlaget


Godt sagt (1989)


Cappelen


Godt sagt (hft) (1992)

Diverse
Ekstrabokklubben

Grafitti (hft) (1984)

Nigel Rees
Ex Libris

Gråstein og lengsel (hft) (1985)

Odd Kvaal Pedersen
Gyldendal

Guds lys og mannens mørke (hft) (1982)

Karin Gullerud Johansen
Aschehoug

Guide to English usage (1989)

Sidney Greenbaum and Janet Whitcut
Guild Publishing London


Hjertets geni (hft) (1964)

Sonja Hagemann
Aschehoug

Holbergs pedagogiske idéer ()

Reidar Myhre
Fabritius & sønners forlag


Hva er godt riksmål? (Hft.) (1962)

Bjerke, André
Riksmålsforbundet