Kategori: Språk

Dikt og diktforståelse (hft) (1981)

Arnesen, Aksel Rolf
Elingaard

Ei bok om Ivar Aasen – språkgr. og målreisaren (hft) (1975)

Myhren, Magne (red)
Det Norske SamlagetEt språk i utvikling (hft) (1978)

Vinje, Finn-Erik
Aschehoug

Finlandssvenska (hft) (1916)

Bergroth, Hugo
Holger Schildts förlag

Flere gullkorn (1996)

Otto Risanger (red)


Folkelige viser (1974)

Elin Prøysen
Universitetsforlaget

Folkemål og danning (1986)

Birkeland/Kvalsvik
Det Norske Samlaget


Fra sagadiktning til språkmaskiner (hft) (1966)

Tveitane, Mattias m.fl.
Aschehoug

Gamle norske visdomsord (1992)

Christiansen, Reidar Th.
Cappelen

Generasjonsskilnad i indresognsmål (hft) (1974)

Bjørkum, Andreas
Universitetsforlaget


Godt sagt (1989)


Cappelen


Godt sagt (hft) (1992)

Diverse
Ekstrabokklubben

Grafitti (hft) (1984)

Nigel Rees
Ex Libris

Gråstein og lengsel (hft) (1985)

Odd Kvaal Pedersen
Gyldendal

Guds lys og mannens mørke (hft) (1982)

Johansen, Karin Gullerud
Aschehoug

Guide to English usage (1989)

Sidney Greenbaum and Janet Whitcut
Guild Publishing London

Holbergs pedagogiske idéer ()

Reidar Myhre
Fabritius & sønners forlag


Hva er godt riksmål? (Hft.) (1962)

Bjerke, André
Riksmålsforbundet

Hvordan uttales? (hft) (1978)

Diverse
Det Norske Akademi for sprog og litteratur.


Innføring i norsk syntaks (hft) (1991)

Lie, Svein
Universitetsforlaget


Italiensk kurs håndbok (1979)

Rosa-Clot, Paola
The linguaphone institute


Ja, vi spiser (2003)


J. M. Stenersens forlag