Kategori: Språk

Språkrøret-pauli ord om språkdjevler og kraftgloser (1991)

Vinje, Finn-Erik/Vesaas,Olav
Scanbok forlag

Språkutvikling og språklæring (hft) (1991)

Bjørlykke, Bjørn
LNU/Cappelen

Språkvitenskap – en elementær innføring (1982)

Bjorvand/Hovdhaugen/Simonsen
Universitetsforlaget

Sprog og sprogvidenskab (hft) (1971)

Koefoed, H.A.
Universitetsforlaget

Sproget som ikke vil dø (1964)

Bjerke, André
Riksmålsforbundet


Stil i prosa og lyrikk (hft) (1946)

Hanssen, E. Ancher
Ernst G. Mortensen

Stil og struktur Hft. (1975)

Dahl, Willy
Universitetsforlaget


Sunnmørsgrammatikkane av Ivar Aasen (hft) (1992)

Bondevik/Nes/Aarset (red)
Norsk Bokreidingslag

Svenska språkets ställning i Finland (hft) (1978)

Törnudd, Klaus
Holger Schildts förlag

Tanke blir tekst-skrivehjelp for studentar (hft) (1995)

Hoel, Torlaug Løkensgard
Det Norske Samlaget

The modern Ibsen (hft) (1960)

Weigland, Herman J.
E.P.Dutton & coThe story of language (hft) (1964)

Barber, C.L.
Pan books ltd.

The use of English (1964)

Quirk, Randolph
Longmans

To kjærlighetsromantikere (hft) (1960)

Longum, Leif
Universitetsforlaget


Trøndermål (1972)

Dalen/Stemshaug (red)
Det norske Samlaget

Tunn is (1994)

Terje Tønnesen (red)
Cappelen fakta (Landslaget for norskundervisning)

Våre arveord – Etymologisk ordbok (2000)

Harald Bjorvand og Fredrik Otto Lindeman
Novus forlag

Vårt eget språk, 3 band (1987)

Johnsen, Egil Børre
Aschehoug

Vegen til varden (hft) (1968)

Leif Mæhle
Det Norske Samlaget


Visdomsord til en venn (1996)

Tone Bøstrand (red)
Notabene