Kategori: Verk

Lande og folk – 1og 2.band (1919)

Rolfsen, Nordahl
Alb. Cammermeyer

Lille Norske leksikon ()

Ivar Bieltvedt og Petter Henriksen (red)
Gyldendal og Aschehoug

Lykkelige barn, 3 band (u.å.)

Skard/Raundalen/Seip (red)
Teknologisk forlag


Naturlegen (1993)

Robert Dehin
Omre a/s

Norges Historie, 15 bind (1976)

Mykland, Knut (red)
Cappelen

Norges litteratur, bind 1 og 2 (1948)

Bull, Francis
Aschehoug


PAX leksikon, 2. Utg. Hft, 5 band (1982)

Dahl, Hans Fredrik m.fl. (red)
Pax

Pedagogisk oppslagsbok, 2 band (1974)

Ness, Einar (red)
Gyldendal

Samlede digterverker 5 band ( syvende utgave) (1929)

Kielland, Alexander L.
GyldendalSamlede skrifter, band 3 og 4 (gotisk skrift) (1856)

Bernhard, Carl
J.H.Schubothes boghandl.

Samlede skrifter, band 7 og 8 (gotisk skrift) (1856)

Bernhard, Carl
J.H.Schubothes boghandl.

Samlede verker I – VI (1941)

Braaten, Oskar
Aschehoug

Samlede verker, 3 band – 14. utgave (1995)

Kielland, Alexander L.
Gyldendal
Serien «Hus og hjem» , 6 band (1985)

Gundersen, Jorunn Borthen (red
Gyldendal

The columbia-viking desk encycl. , volume one (1953)

Bridgwater, William (red)
The viking press

Verden i dag – Samtidsleksikon 1977 (1977)

Sættem/Tveterås (red)
Kunnskapsforlaget


Vitenskapens verden, 24 band (1991)

Dixon, Bernard (red)
Illustrert vitenskaps bib