Arkiv for sjørett, Bind 1

Boktittel: Arkiv for sjørett, Bind 1
Forfattar: Sjur Brækhus
Forlag: Akademisk forlag
År: 1954
Pris: 70
Kategori: Diverse

Utgitt av Den norske sjøretts-forening.