Frihedens filosofi

Boktittel: Frihedens filosofi
Forfattar: Rudolf Steiner
Forlag: Antroposofisk forlag, Danmark
År: 1949
Pris: 60
Kategori: Diverse

Grundtræk af en moderne verdensanskuelse.
Sjælelige iagttagelsesresultater efter naturvidenskabelig metode.