Gamle trehus – reparasjon og vedlikehold

Boktittel: Gamle trehus – reparasjon og vedlikehold
Forfattar: Tore Drange, Hans Olaf Aanesen og Jon Brænne
Forlag: Universitetsforlaget
År: 1983
Pris: kr 90
Kategori: Diverse

3. opplag.

Kjøp