Johann Friderich Struensees Omvendelses-historie

Boktittel: Johann Friderich Struensees Omvendelses-historie
Forfattar: Johan Friderich Struensee
Forlag: D Balthasar Münther
År: 1772
Pris: kr 1500
Kategori: Diverse

Forrige Greve og Kongelig Dansk Geheime Kabinetsminister Johann Friderich Struensees Omvendelses-Historie tilligemed hans egenhændige Efterretning om Maaden, hvorledes han er kommen til forandring i sin Tænkemaade, i hensigt til Religionen.

(Johann Friedrich Struensee var livlege for den sinnslidende kong Christian VII, og ble i realiteten makthaver i perioden 1770-1772 . Struensee ble henrettet i 1772)

Boka er i god stand. Lite navnetrekk på første side.

Kjøp