Lov angaaende postforsendelser (hft)

Boktittel: Lov angaaende postforsendelser (hft)
Forfattar:
Forlag:
År:
Pris: 50
Kategori: Diverse

Opptrykk av forskrifter til postforsendelser i Danmark, gitt av Fredrik den syvende, konge av Danmark, i 1851
11 sider.