Sosiologiske perspektiver for helse og sosialarb.

Boktittel: Sosiologiske perspektiver for helse og sosialarb.
Forfattar: Repstad, Pål
Forlag: Aschehoug
År: 1998
Pris: 75
Kategori: Diverse

Denne boka er tilgjengeleg hos Galleri & Gallera.

Kjøp