Nationalteateret gjnnem 25 aar

Boktittel: Nationalteateret gjnnem 25 aar
Forfattar: Wiers-Jenssen, H
Forlag: Gyldendalske boghandel
År: 1924
Pris: 150
Kategori: Film/Teater

Denne boka er tilgjengeleg hos Galleri & Gallera.