Arbeidsfolk forteller

Boktittel: Arbeidsfolk forteller
Forfattar: Edvard Bull (red)
Forlag: Tiden
År: 1953
Pris: 80
Kategori: Forteljingar

Fra papirindustrien.
Norsk folkemuseums serie.