Dronninger i Kongshelle og andre fortellinger

Boktittel: Dronninger i Kongshelle og andre fortellinger
Forfattar: Lagerløf, Selma
Forlag: Gyldendalske boghandel
År: 1904
Pris: 125
Kategori: Forteljingar

Denne boka er tilgjengeleg hos Galleri & Gallera.