Frederik Tapbjergs plovgilde, udvalgte fortællinger

Boktittel: Frederik Tapbjergs plovgilde, udvalgte fortællinger
Forfattar: Aakjær, Jeppe
Forlag: Gyldendalske boghandel
År: 1911
Pris: kr 80
Kategori: Forteljingar

Denne boka er tilgjengeleg hos Galleri & Gallera.

Kjøp