3 fra Sachenhausen

Boktittel: 3 fra Sachenhausen
Forfattar:
Forlag: Johan Grundt Tanum
År: 1945
Pris: 80
Kategori: Historie

Carl Jakhelln: Vinter i leiren
August Lange: Ved livets grense
Olav Larssen: Blant landsmenn i Sachenhausen