De lærde kanselliråder (hft)

Boktittel: De lærde kanselliråder (hft)
Forfattar: Tank, Roar
Forlag: Damm
År: 1944
Pris: 50
Kategori: Historie

En idyll fra Rokoko-tiden.
«Småskrifter for bokvenner» nr. 48, trykt i 400 eks.

Kjøp