Den tid eg var ung/Segner og forteljingar frå Ål (hft)

Boktittel: Den tid eg var ung/Segner og forteljingar frå Ål (hft)
Forfattar:
Forlag:
År: 1970
Pris: 50
Kategori: Historie

Den tid eg var ung /Barndomsminne frå Sundre: Birgit Djupedal.
Segner og forteljingar fråÅl/Mor fortel: Reidar Djupedal.
Signert på framsida: «Til Ivar Grimstad med helsing og takk
frå Reidar Djupedal»

Kjøp