Folkeskolen i Drammen 1940-1945 (hft)

Boktittel: Folkeskolen i Drammen 1940-1945 (hft)
Forfattar: Audun Knappen
Forlag: Skolesjefen i Drammen
År: 1974
Pris: kr 60
Kategori: Historie

Hovedfagsoppgave ved Pedagogisk forskningsinstitutt.

Kjøp