Fredrikstads Tidende – Fredrikstad ca. 2500 f.kr. – 1994

Boktittel: Fredrikstads Tidende – Fredrikstad ca. 2500 f.kr. – 1994
Forfattar: Viggo Nilsen
Forlag:
År: 1995
Pris: kr 80
Kategori: Historie

Fredrikstads historie i avisform.
Utgitt av Fredrikstad kommune.

Kjøp