Fundingrud Østre

Boktittel: Fundingrud Østre
Forfattar: Karl Bjerklund
Forlag: Eget
År: 1998
Pris: kr 100
Kategori: Historie

Gårds- og slektshistorie.
Gnr. 19, bnr. 2 i Nesodden
Trykt i 500 eksemplar.

Kjøp