Fundingrud Østre

Boktittel: Fundingrud Østre
Forfattar: Karl Bjerklund
Forlag: Eget
År: 1998
Pris: 100
Kategori: Historie

Gnr. 19, bnr. 2 i Nesodden gårds- og slektshistorie.
Trykt i 500 eksemplar.

Kjøp