Kongeriget Norges herligheder (hft)

Boktittel: Kongeriget Norges herligheder (hft)
Forfattar: Schulerud, Mentz
Forlag:
År: 1967
Pris: 80
Kategori: Historie

En beskrivelse av tiden omkring 1767 da Norges Brannkasse ble grunnlagt.
Utgitt av Norges Brannkasse ved tohundreårsjubileet.

Kjøp