På opdagerferd i Oslo

Boktittel: På opdagerferd i Oslo
Forfattar: Kai Hagen
Forlag: Arthur Rosén a.s.
År: 1944
Pris: 90
Kategori: Historie

Små gløtt bak gateskiltene som ble til en lettere Kristiania-meny.