Skolestell og folkeopplysningsarbeid (hft)

Boktittel: Skolestell og folkeopplysningsarbeid (hft)
Forfattar: Nilsen, Halkild
Forlag: Gyldendal
År: 1953
Pris: 70
Kategori: Historie

I bygdene i Bergens Stift 1800 – 1850.
Utgitt med økonomisk støtte fra Forskningsfondet av 1919 og
Norges Almenvitenskapelige forskningsråd.

Kjøp