Soga om Ofeig den sløge (hft)

Boktittel: Soga om Ofeig den sløge (hft)
Forfattar:
Forlag: Det Norske Samlaget (Landsmaals-laget)
År: 1929
Pris: kr 75
Kategori: Historie

Utgjevi med umsetjing til nynorsk av Gustav Indrebø
Gamalnorske Bokverk 18
(Litt slitt nederst til høgre)
Format: 12 x 19 cm.

Kjøp