Soga um Gjerstadkyrkja (hft)

Boktittel: Soga um Gjerstadkyrkja (hft)
Forfattar: Litleskare, Joh.
Forlag: Lunde
År: 1932
Pris: kr 65
Kategori: Historie

Utgjeve av Gjerstad fornminnelag, Gjerstad soknestyreog sokneraad.
Gotisk skrift.

Kjøp