Trondheim politimesterembete

Boktittel: Trondheim politimesterembete
Forfattar: Steinar Supphellen
Forlag: Tapir forlag
År: 1986
Pris: kr 80
Kategori: Historie

Under eneveldet 1686- 1814

Kjøp