Æ sei ikkje meir

Boktittel: Æ sei ikkje meir
Forfattar: Arntzen, Arthur
Forlag: Det Norske Samlaget
År: 1989
Pris: 75
Kategori: Humor

Illustrert av Dagfinn Bakke.

Kjøp