Trangviksposten 1. og 2. samling

Boktittel: Trangviksposten 1. og 2. samling
Forfattar:
Forlag: Eberh. B. Oppis forlag
År: u.å.
Pris: 100
Kategori: Humor

1.0g 2. samling i ett bind. 13. tusen.
Illustrert av Th. Kittelsen og Olaf Gulbrandsson.