Hele folket i form!

Boktittel: Hele folket i form!
Forfattar: Norman, Randi
Forlag: Fabritius & sønners
År: 1937
Pris: kr 80
Kategori: Idrett

Daglig gymnastikk for kvinner efter tekst- og billedtabeller.

Kjøp