1030 – 1930 Jubileumshefte (hft)

Boktittel: 1030 – 1930 Jubileumshefte (hft)
Forfattar: Trøndere i Oslo
Forlag: Trønderlaget
År: 1930
Pris: kr 100
Kategori: Jubileum

Utgitt av Trønderlaget i Oslo i anledning 900 års jubileet i Trøndelagen 1930.

Kjøp