Follum gjennom 75 år

Boktittel: Follum gjennom 75 år
Forfattar: Kr. Anker Olsen
Forlag: Emil Mostue A-S
År: 1948
Pris: 90
Kategori: Jubileum

Et bidrag til norsk treforedlingsindustris historie.