Hugbod – Heidersskrift til Leif Mæhle på 70-års dagen

Boktittel: Hugbod – Heidersskrift til Leif Mæhle på 70-års dagen
Forfattar: Bliksrud/Ystad (red)
Forlag: Det Norske Samlaget
År: 1997
Pris: kr 80
Kategori: Jubileum

Denne boka er tilgjengeleg hos Galleri & Gallera.

Kjøp