Kraftlinjer-fra Hurum E-verks historie (hft)

Boktittel: Kraftlinjer-fra Hurum E-verks historie (hft)
Forfattar: Obrestad, Tor
Forlag: Hurum energiverk
År: 1994
Pris: kr 70
Kategori: Jubileum

Hurum Energiverk 70 år
1919-1994

Kjøp