Sande Tresl. 50 år – Sande Paper Mill 10 år

Boktittel: Sande Tresl. 50 år – Sande Paper Mill 10 år
Forfattar: Sinding-Larsen/Wahlstrøm, red
Forlag: eget
År: 1971
Pris: 100
Kategori: Jubileum

Denne boka er tilgjengeleg hos Galleri & Gallera.

Kjøp