Verdighet, deltakelse, omsorg

Boktittel: Verdighet, deltakelse, omsorg
Forfattar: Georg Lieungh
Forlag: Norsk Pensjonistforbund
År: 2001
Pris: 80
Kategori: Jubileum

Norsk pensjonistforbund i 50 år.