Vestbanenes Verkstedarbeideres 50-års jub.

Boktittel: Vestbanenes Verkstedarbeideres 50-års jub.
Forfattar: Lyche, Georg
Forlag: Vestb.Verkstedsarb.For.
År: 1939
Pris: 100
Kategori: Jubileum

Denne boka er tilgjengeleg hos Galleri & Gallera.