Gluntarne er en samling duetter for baryton og bass med klaverakkompagnement komponert av Gunnar Wennerberg.
Samlingen består av 30 duetter mellom «glunten» (bass) og «magistern» (baryton) og skildrer studentlivet i Uppsala på 1840-tallet. Denne svenske utgaven ble illustrert av den kjente svenske kunstneren Ernst Josephson på slutten av 1800-tallet.