Har dyrene sjæl? (hft)

Boktittel: Har dyrene sjæl? (hft)
Forfattar: Th. Kittelsen
Forlag: Gyldendalske boghandel Nordisk forlag
År: 1915
Pris: 400
Kategori: Kunst/Kultur

Trådheftet, 2 opplag
19 fargeplansjer, opplimt øverst. Plansjen til «En delikatessehandel» mangler.
Eit par av plansjene har noen bittesmå bretter nederst til venstre.
Omslaget har skade øverst i rygg,og noen fuktmerker.
Heftet er elles heilt og plansjene fine.

Kjøp