Vår gamle bondekultur, 2 bind

Boktittel: Vår gamle bondekultur, 2 bind
Forfattar: Kristofer Visted og Hilmar Stigum
Forlag: Cappelen
År: 1951-52
Pris: 850
Kategori: Kunst/Kultur

Første opplag.