VESTBY – sett med kunstnerøyne

Boktittel: VESTBY – sett med kunstnerøyne
Forfattar: Bjørn Linnestad
Forlag: Vestby Historielag
År: 1987
Pris: 80
Kategori: Kunst/Kultur