Det reisende landskapet (hft, tidl. Bibl.)

Boktittel: Det reisende landskapet (hft, tidl. Bibl.)
Forfattar: Sørlle, Steinar
Forlag: Gyldendal
År: 1989
Pris: 50
Kategori: Lyrikk

Denne boka er tilgjengeleg hos Galleri & Gallera.

Kjøp