Steiner i farger

Boktittel: Steiner i farger
Forfattar: Ivar Oftedal
Forlag: Aschehoug
År: 1975
Pris: 70
Kategori: Natur

Fargefotografier av Folke Johansson.