I dette rom (hft)

Boktittel: I dette rom (hft)
Forfattar: Johan Borgen
Forlag: Gyldendal
År: 1975
Pris: 75
Kategori: Noveller