Bekjendelser (hft)

Boktittel: Bekjendelser (hft)
Forfattar: Hans Jæger
Forlag: Pax
År: 1989
Pris: 75
Kategori: Prosa

Annen del av bohemens erotiske bekjennelser.